Rekonstrukcje

Ubytki twarzoczaszki są niezwykle trudne do odbudowy, ze względu na kształt anatomiczny kości twarzy, przez co ich odwzorowanie z pobranych tkanek podczas zabiegu jest niezwykle trudnym zadaniem. W obecnym świecie chirurgii i rekonstrukcji części twarzowej czaszki o powodzeniu rekonstrukcji ubytku decyduje wiedza lekarza przeprowadzającego zabieg w powiązaniu z wyspecjalizowaną jednostką projektującą modele rekonstrukcyjne. Współpraca pomiędzy chirurgiem a inżynierią dentystyczną, omówienie przypadku, wizualizacja oraz indywidualne konsultacje dają gwarancję zadowolenia pacjenta.

Niezwykły postęp w technologii produkcji i inżynierii materiałowej pozwala na tworzenie wirtualnych modeli, które następnie zostają zamienione dzięki wydrukowi 3D w rzeczywisty zindywidualizowany model do śródoperacyjnego zastosowania, co zdecydowanie zwiększa szanse zakończenia leczenia powodzeniem. Dzięki zaawansowanej nowoczesnej technologii oraz postępom w przetwarzaniu obrazu i procesach produkcyjnych chirurg może mieć w ręce model z odwzorowanym ubytkiem tkanek, zanim jeszcze stanie do operacji. Model jest również bazą do wykonania projektu rekonstrukcyjnego implantu, który ma wypełnić lukę po powstałym ubytku. Dzięki uzyskaniu wirtualnych modeli, które następnie są przekazywane do systemu nawigacji śródoperacyjnej, chirurg podczas trwania zabiegu może precyzyjnie umieścić taki implant w odpowiednich segmentach kostnych w loży poresekcyjnej. W przypadku osób po przebytym wypadku np. komunikacyjnym technologia CAD/CAM umożliwia wykonanie szablonu chirurgicznego tj. wykonanie modelu na zasadzie odbicia lustrzanego. Przeprowadzenie wizualizacji przedoperacyjnej daje możliwość niezwykle precyzyjnego zaplanowania zabiegu, a następnie modelowania 3D i wykonania wirtualnej rekonstrukcji.

Niezwykłej precyzji wymaga wykonanie odbudowy protetycznej na kość przeszczepioną. Tego rodzaje odbudowy wymagają szczególnego prowadzenia pacjenta oraz konsultacji chirurgicznej na każdym etapie wykonywania rekonstrukcji.

Wyróżnienia

Dental Dialog - Indywidulane szkolenia protetyczne dla stomatologów i dentystów.